Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited

Future Perspectives

          Mục tiêu của chúng tôi là đạt được những tiến bộ bền vững qua thành tích và thành công lâu dài của công ty. Chúng tôi không chỉ bán các sản phẩm phần mềm. Sự phối hợp chặt chẽ và đối thoại tỉ mỉ với khách hàng giúp chúng tôi định hướng được nhu cầu khách hàng và các xu hướng thị trường. Cầu nối thông tin với khách hàng tạo ra nhiều cơ hội cho chúng tôi đưa ra những ý tưởng đổi mới tiên tiến. Chính vì vậy các giải pháp mà chúng tôi đưa ra đều đã được thiết kế hợp lý. Với mục tiêu trở thành đối tác lâu dài, chúng tôi cung cấp chuỗi các dịch vụ theo dõi qúa trình thực hiện và các ngụ ý chứa đựng trong phần mềm của chúng tôi.

         Quản lý tài sản trở thành lĩnh vực kinh doanh đang lên tại Châu Á. Với thành công được kiểm chứng tại Thái Lan, chúng tôi dự định hướng tới một môi trường thách thức hơn. Được sự hậu thuẫn của các nhóm có chuyên môn sâu về tài chính và công nghệ thông tin, chúng tôi muốn phát triển các công nghệ mới để mở ra các cơ hội thị trường. Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm kiếm các đối tác cho việc phát triển kinh doanh và sản phẩm.

 

 
 
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th