Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited

Our Values


   Chúng tôi là đối tác đầy tin tưởng của các khách hàng. Chúng tôi hướng tới xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng và chúng tôi luôn coi khách hàng là yếu tố quyết định cho sự thành công của công ty. Để gia tăng sự hài long của khách hàng, chúng tôi dành nhiều thời gian để lắng nghe khách hàng và thấu hiểu các hoạt động kinh doanh của họ. Việc phản hồi 360o đảm bảo cho chúng tôi cung cấp các sản phẩm tiên tiến và các dịch vụ gia tăng giá trị cho khách hàng và giúp họ khác biệt hóa các hoạt động của mình và đạt được lợi thế cạnh tranh tương đối một cách bền vững.

   Chúng tôi phát triển và sửa đổi phần mềm cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng, và cung cấp các dịch vụ đào tạo và tư vấn theo sau. Tại Thái Lan, chúng tôi đã được kiểm chứng là công ty đi tiên phong trong việc đáp ứng được các thay đổi nhanh chóng về môi trường thị trường và quy định của chính phủ. Hiểu biết sâu sắc và chuyên môn uyên thâm trong cả hai lĩnh vực là tài chính ngân hàng và công nghệ thông tin tạo điều kiện cho chúng tôi cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thích hợp nhất, giúp khách hàng của chúng tôi luôn thành công và đạt được các mục tiêu chiến lược.

   Khả năng đáp ứng và thích nghi đã và đang đảm bảo cho WMSL vị trí số một của nhà sản xuất và phát triển phần mềm tài chính cho các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư, đồng thời của nhà cung cấp dịch vụ tư vấn và đào tạo quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính hàng đầu tại Thái Lan.

   Tính toàn vẹn là sức mạnh cốt lõi của hệ thống phần mềm của chúng tôi. Hệ thống phần mềm này bao gồm việc xử lý các giao dịch ở bộ phận giao dịch, bộ phận trung gian và bộ phận tác nghiệp. Ngoài ra, các quan niệm kinh doanh chúng tôi ứng dụng trong việc phát triển hệ thống đem lại sức mạnh cạnh tranh và tạo ra rào cản lớn cho các đối thủ của chúng tôi. Chính vì vậy, các đặc điểm về tính toàn vẹn và tính tích hợp cải thiện đáng kể hiệu quả hoạt động và giảm thiểu rủi ro cho các khách

 
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th