Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited

Our People

       Tương lai của WMSL phụ thuộc vào sự đổi mới, công nghệ và con người – nguồn tài sản đem lại cho công ty chúng tôi những ý tưởng đổi mới đầy giá trị. Chúng tôi tìm chọn những người phù hợp với văn hóa công ty, có thái độ tốt và sẵn sàng lĩnh hội và trải nghiệm thách thức. Chúng tôi tạo ra một môi trường năng động và khuyến khích để đem lại các cơ hội cho sự phát triển con người và chuyên môn. Chúng tôi đưa ra rất nhiều chương trình đào tạo khác nhau để tăng mức độ hiểu biết của các nhân viên trong công ty. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể để nâng cao tinh thần  nhóm và tạo ra một môi trường chia sẻ ý tưởng trong công ty.

 

 
 
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th