Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited

Our Business

      WMSL là nhà sản xuất phần mềm cũng như các dịch vụ tài chính hàng đầu Thái Lan. WMSL bao gồm 3 đơn vị kinh doanh: Bonanza, Wealth Consulting Group, và E-frontier.

Text Box: BONANZA     

Bonanza là phần mềm hoàn thiện phục vụ Quản lý Tài sản và Ngân qũy. Hệ thống bao gồm tất cả các chức năng liên quan đến quản lý đầu tư bao gồm quản lý rủi ro cho các tổ chức tài chính, như các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán và công ty tài chính, các qũy đầu tư, công ty bảo hiểm, công ty đầu tư (như các công ty kinh doanh bất động sản), ban tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán… Hệ thống tính toán tình huống theo các mô hình tài chính trong nước và quốc tế giúp tối ưu hóa cho việc ứng dụng thực tiễn tại Thái Lan.

          
Wealth Consulting Group được thành lập để đáp ứng yêu cầu của khách hàng về dịch vụ tư vấn, theo đó đưa ra các phân tích mục tiêu và thông tin về các vấn đề kinh doanh phức tạp cho khu vực nhà nước và khu vực tư nhân. Mục tiêu của Wealth Consulting Group là giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua việc xây dựng cải tiến tổ chức, thủ tục, hệ thống thông tin, và các công nghệ chuyên môn phù hợp. Các dịch vụ tư vấn quản lý được thiết kế đáp ứng được yêu cầu và điều kiện đặc biệt của từng khách hàng. Kỹ năng chuyên môn, kinh nghiệm và khả năng kỹ thuật đã được áp dụng để tạo ra các giải pháp kỹ thuật tiên tiến đối với các vấn đề kinh doanh phức tạp cho các khách hàng của chúng tôi

 

e-frontier tập trung hướng tới mảng kinh doanh trong lĩnh vực Ngân hàng và Tài chính, cung cấp các khóa đào tạo, tư vấn kinh doanh điện tử, dịch vụ và ứng dụng web thông qua liên kết mạng. E-frontier cũng tổ chức các hội thảo về lĩnh vực tài chính và bán các thông tin đầu tư thông qua Internet và Intranet.

 

 
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th