Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited

Who we are

         Wealth Management System Limited (WMSL) là công ty tư vấn và phần mềm tài chính hàng đầu tại Thái Lan. Chúng tôi cung cấp các giải pháp tin cậy, tín nhiệm cho các tổ chức tài chính về quản lý rủi ro, quản lý tài sản và quản lý ngân qũy. Với hệ thống phần mếm tiên tiến và các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp, chúng tôi giúp khách hàng nâng cao hiệu quả hoạt động đáng kể, giảm chi phí và tối thiểu hóa rủi ro. WMSL, chiếm hơn 40% thị phần trong lĩnh vực ứng dụng tài chính, trở thành nhà cung cấp hàng đẩu về các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng của khách hàng.

 

 
 
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th