Wealth Management System Limited
     
Products
Advisory
Support
Home
About Us
News
Career
Private Wealth
Wealth Campus
 
 
Wealth Management System Limited
ความน่าเชื่อถือของเรา

2557

WMSL ได้รับคัดเลือกจาก สวทช. (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยแห่งชาติ) ให้เป็นองค์กรต้นแบบธุรกิจอุตสาหกรรม

 

WMSL ร่วมงานกิจกรรมซอฟต์แวร์นานาชาติ (Software Expo Asia 2014) ในฐานะผู้ชนะเลิศรางวัลไอซีทีไทย

 

เป็นบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงินรายแรกของประเทศไทย ที่ได้รับใบอนุญตจาก กลต. กระทรวงการคลัง ให้ดำเนินธุรกิจในฐานะบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนม

2556

WMSL ชนะเลิศในงาน Microsoft Hackathon for Windows 8

 

สมาคมส่งเสริมคุณภาพฟิลิปปินส์ ให้ WMSL ต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ


2555
ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ในโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 ในฐานะที่มีผลงานที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรมจากวุฒิสภา
 

ได้รับอันดับสูงสุดของมาตรฐานสากล “Capability Maturity Model Integration (CMMI) ระดับจาก SEI - USA

 

WMSL ได้รับการขนานนามจากหนังสือพิมพ์ The Nation ให้เป็นบริษัทซอฟต์แวร์แห่งปี

2554
บริษัทซอฟต์แวร์แห่งแรก ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) ให้เป็นองค์กรต้นแบบ ในการถ่ายทอดประสบการณ์บริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

ผลงาน BWM (Bonanza Wealth Management Solution) ได้รับรางวัล Merit Award ในเวทีแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค (Asia Pacific ICT Alliance Award2011) หรือ APICTA Award 2011 ที่จัดขึ้นที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

2553
WMSL และ Microsoft ร่วมเปิดตัวครั้งแรกในโครงการ Regional IT Company Program กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรรมการผู้อำนวยการบริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว.

2552

ประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนการปฏิบัติการจัดการบริหารความเสี่ยงบนเทคนิคมัลติคอร์ของ Intel Software Partner Program

2551
ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการ ตามมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 จากสถาบัน SEI - USA
ได้รับคัดเลือกอย่างเป็นทางการจากเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ประเทศไทย (Software Park Thailand) ให้เข้ารับรางวัล และมีชื่อขึ้นทะเบียน Software Park's Thailand Hall of Fame 2008

WMSL ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบัน SRTC-SCC เวียตนาม ในการจัดสัมมนาพิเศษให้กับเจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ และจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพท้องถิ่น ตลอดจนพนักงานบริษัทเอกชน และบุคคลที่สนใจทั่วไป

2550

ชนะเลิศรางวัลสุดยอด SMEs ในหมวดอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์

                

2549
ผลิตภัณฑ์ BONANZA Family ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2006 Winner ในหมวด Financial Application
 

ระบบ Bonanza ALM ของ WMSL ได้รับการรับรองจาก Microsoft

2548
ผลิตภัณฑ์ BONANZA Investment ได้รับรางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 1 (FRIT Prize) จัดโดย มูลนิธิวิจัยสารสนเทศ โดยได้รับพระราชทานโล่รางวัลพร้อมเงินทุนอุดหนุนการวิจัยมูลค่า 1 ล้านบาท   จาก  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2548
ผลิตภัณฑ์ BONANZA Investment ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2005 Winner ในหมวด Finance Application
ผลิตภัณฑ์ BONANZA @ RISK ได้รับรางวัล Thailand ICT Award 2005 Runner –up ในหมวด E- Government and services
เป็นบริษัทซึ่งได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำ คือ บริษัท A.T. Kearney & EDS Company USA ในการ Outsource งานด้านการให้บริการที่ปรึกษา
มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารงานด้วยซอฟท์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเป็นมูลค่ากว่า 1 ล้านล้านบาท

บริษัทฯ มีส่วนบ่งการตลาดสูงสุด (Highest Market Share) คิดเป็นมากกว่า 40% ในธุรกิจซอฟท์แวร์ประเภทเดียวกัน

2547
ผลิตภัณฑ์ BONANZA ALM ได้รับรางวัล Thailand ICT Award (TICTA) for Runner Up Business Application โดยกระทรวงสื่อสาร และเทคโนโลยี
ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารหนี้ต่างประเทศของบริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ (จำกัด) จากบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในการบริหารความเสี่ยงหนี้สาธารณะ ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

 

2546
เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันด้านซอฟท์แวร์ในงาน ASOCIO ที่เชียงใหม่
2545
ได้รับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งขันด้านซอฟท์แวร์ในงาน ASOCIOที่ประเทศมาเลเซีย

ได้รับมาตรฐาน CMMI Level 2 ซึ่งเป็นมาตรฐานในการผลิตซอฟท์แวร์ที่ทั่วโลกยอมรับ จากสถาบัน SEI-USA

 

2544
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำของประเทศไทย (Local-Hero Software House) เพื่อมีชื่อในทะเบียนรายชื่อบริษัทซอฟท์แวร์ชั้นนำทั่วโลก จาก International Data Corporation (IDC) – USA

ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ที่ปรึกษาประเภท A (Class A Consulting) ใน 2 สาขา คือ ที่ปรึกษาสาขาการเงิน และที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

 

2543
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นที่ปรึกษาประเภท B ในสาขาการเงิน จากศูนย์ข้อมูล ที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
2541
ชนะเลิศในการประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบงานและคอมพิวเตอร์สำหรับระบบบริหารการเงินของธนาคารออมสินจากบรรดาผู้เข้ายื่นซองประกวดราคาบริษัทชั้นนำ 24 ราย ทั่วโลก
Home
Credentials
Products
Advisory
Support
News
Career
Private wealth
Wealth Campus
 
Wealth Management System Limited © 383 Ladya Road, Klongsan Bangkok 10600, Thailand
Tel. +66(0) 2-861-4820 ext 620-622, 625, 629 Fax. +66(0) 2-861-4400 E-mail: marketing@wealth.co.th